تبلیغات
هواداران بانو شعله رزمجو - تعریف اجزای خبرمکتوب (قسمت اول)

تعریف اجزای خبرمکتوب (قسمت اول)

پنجشنبه 11 اردیبهشت 1393 10:56 ق.ظ

نویسنده : مدیر
ارسال شده در: متفرقه ،

برای اخبار مکتوب یاخبر نوشتاری معمولا هفت شاخص  ارزش خبری ، سندیت ، نگارش ، تنظیم ، جامعیت ، ویرایش و تأثیر گذاری  تعیین شده است که به ترتیب هر یک ازاین شاخصها  را تعریف می کنیم.

1- ارزش خبری:همان  معیارهای  گزینش رویدادهاست .خبرهایی که دارای  ارزش های خبری مانند  در برگیری ، بزرگی ، مجاورت معنوی یا جغرافیایی ، شهرت ،عجیب یا استثنایی بودن ، برخورد و باشند ، قابلیت  انتشار  و پخش دارند . در اینجا  منظور  از ارزش خبری استنباط  این موضوع  است  که اصولاً  رویدادی که از آن  خبر می سازیم  ارزش آن را دارد  که در بخشهای  مختلف خبر محلی رادیو و تلویزیون مطرح شود.

2-سندیت : این شاخص ناظر  به اعتبار منبع در کار خبر و خبر رسانی  است و منظور این است  که اطلاعات ارائه شده  درباره موضوع از منابع خبری  رسمی ، موثق و مرتبط نقل شده باشد.             

3-نگارش : این شاخص ناظر به جنبه های  ادبی  و دستوری  خبر است . خبر باید با رعایت  کامل اصول خبر نویسی و دستور زبان فارسی  به دور از پیچیدگی ها ، تعارف ها ، تکلف  ها و تعابیر   نامأنوس نوشته شود . بطور کلی   در شاخص  نگارش به ساده نویسی ، روان  نویسی و درست نویسی  خبر به گونه ای که برای  همگان  قابل فهم  باشد توجه  میشود .

4- تنظیم  :‌این  شاخص  ساختار فنی  و تکنیکی خبر   را بررسی  و اندازه گیری می کند  و منظور  آن است  که خبر باید دارای ساختار   مناسب و فراگیر باشد  و بخشها و اجزا آن به ترتیب  اهمیت  و ارزش  اطلاعاتی تنظیم شود. بطور کلی ساختار  خبر باید از توالی منطقی  برخوردار باشد و چینش اجزا آن از مبانی تخصصی  و منطقی پیروی کند . به عبارت  دیگر در شاخص  تنظیم ، ساختار  خبر از نظر  عنوان ، لید  ،‌متن و نتیجه  گیری  و سابقه  آن  ارزیابی می شود .

5- جامعیت : این ویژگی در خبر تا آنجا مورد نظر است  که پس از  انتشار خبر یا گزارش در خصوص موضوعی خاص  سئوالی دربارة آنچه که مطرح شده است  برای مخاطب  باقی نماند ضمن  اینکه اطلاعات غیر مرتبط و اضافه هم نداشته باشد . به عبارت دیگر شاخص جامعیت ، میزان  پاسخگویی خبر را به شش عنصر خبری چه کسی ،کجا ، کی ، چه ،‌چرا و چگونه مورد سنجش قرارمی دهد .

6-ویرایش :منظور از ویراستاری خبر اعمال  نظر پس از نگارش درست آن و انتخاب واژگان مناسب به اقتضای موضوع خبر  و با توجه به بار معنایی و تخصصی  کلمات  است بگونه ای  که در خبر کلمات  و جملات متناسب با موضوع  و با رعایت  اصل ایجاز  و اختصار آورده شود .

7-تأثیر گذاری : خبر  باید به گونه ای  تهیه و تنظیم  و پخش شود  که علاوه بر  افزایش دانش و اطلاعات و تامین علایق خبری مخاطب  در نگرش و بینش  او نیز  تغییراتی ایجاد کند. در واقع میزان تأثیر گذاری  خبر به غنای  اطلاعاتی وجهت گیری  تبلیغاتی آن بستگی  دارد .

 

دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: شعله رزمجو ، گوینده خبر 22:30 ، رزمجو ، اخبار 22:30 ، گفتگو ویژه خبری ، مریم صادق زاده ، زهرا رکوعی ،
آخرین ویرایش: سه شنبه 2 اردیبهشت 1393 07:17 ب.ظ