تبلیغات
هواداران بانو شعله رزمجو - 50 قاعده مختصر و مفید درخبر نویسی

50 قاعده مختصر و مفید درخبر نویسی

سه شنبه 20 خرداد 1393 09:55 ق.ظ

نویسنده : مدیر
ارسال شده در: متفرقه ،

اصل اول از اصول بین المللی اخلاق حرفه ای خبرنویسی :‌مردم حق دارند از طریق  اطلاعات دقیق و جامع به تصویری عینی از واقعیت دست یابند و آرای خود را آزادانه ازطریق رسانه های گوناگون فرهنگ وارتباطات بیان کنند آنجه ازتاریخ برمی آید این است که اولین روزنامه های خبری توسط ژولیوس سزار منتشر شده واز آن زمان تاکنون نیاز بشر به خبر وتلاش آدمی برای آگاهی از تازه ترین  ، مهمترین و جالب ترین رویدادهای جهانی ارزش روز افزونی به خبر و خبررسانان داده است دراین مقاله سعی شده است به نکاتی مختصر و مفید درخبرنویسی که مورد استفاده فعالان عرصه خبری قرار می گیرد اشاره شود امید است موردتوجه علاقه مندان قرار گیرد .

تعریف خبر :

تعاریف متعددی برای خبر بیان شده است که دراینجا فقط به دومورد آن اشاره می شود

الف ) خبر اعلام و بیان وقایع جالب زندگی اجتماعی ونقل عقاید و افکار عمومی است.

ب) خبر گزارش ساده ، خالص ، مناسب ؛ دقیق وخلاصه رویدادها ، گفته ها و اندیشه ها است

عناصر شش گانه خبر : که کی کجا چه چرا چگونه

یک خبر درست باید دارای عنصرهای شش گانه فوق الذکرباشد و باید دقت کرد که مخاطب بتواند پاسخ به این پرسشها را خود بیابد.

که : نشان دهنده انسانها ، جانوران ؛، سازمانها و یا چیزهایی است که در رویداد حضور و یادخالت دارند و یا رویداد به گونه ای باآنان در ارتباط است .

کی : نشان دهنده زمان وهنگام رویداد است

کجا : نشاندهنده مکان رویداد است که علاوه بر موقعیت محل باید فاصله آن را با نقاط مهم دیگر ( مرکز استان ، مرکز کشور و ...) بیان کند.

چه : نشاندهنده مووضع آنچه که رویداد را تشکیل می دهد است.

چرا : نشاندهنده انگیزه است که پدید آورنده رویداد می باشد.

چگونه :نشاندهنده چگونگی رویداد است و ترتیب و کیفیت آن را مشخص می کحند نکته مهم این که باید درمتن خبر درباره عناصر خبری نهفته درخبر توضیخ مناسب و شایسته راداد و درصورتی که یکی ازعنصرهای خبر مورد تردید و یا ابهام باشد این کمبود رادرخبر بیان کرد.

ارزشهای خبری : عبارتند از دربرگیری (‌جامعیت ) ، شهرت ، تضاد ؛ استثنا ، تنوع ( تعداد ومقدار ) ، مجاورت و تازگی

الف )‌اصول خبر نویسی :

1-    مفاهیم اساسی خبر نویسی عبارتند از درستی ، روشنی و جامعیت خبر

2-    خبر باید درست ، کامل ، ساده ، روان و به زبان مردم عامی و درجمله های کوتاه نوشته شود.

3-    خبر باید فاقد واژه ها و عبارتهای دشوار ودور از ذهن باشد.

4-  خبر باید بیشترین اطلاعات رادرکوتاه ترین متن ارایه کند تاعلاقه مندان درکمترین فرصت بیشترین بهره را ازآن ببرند.

5-  خبر باید به گونه ای تنظیم شود که بخشهای مختلف آن (تیتر و لید ومتن )‌با یکدیگر هماهنگی وتطابق لازم راداشته باشند.

6-    خبر باید اطلاعات  مورد نیاز خوانندگان را دربرداشته باشد

7-    درخبرنباید پاراگراف ها را با یک عبارت تکراری اغاز کرد

8-  به هنگام به کاربردنام افراد ، سازمانها درخبر آنچه مهم است آگاهی مخاطب از مقام و ملیت و جنسبت فرد است و دانستن نام و نام خانوادگی برای مخاطب ارجحیت ندارد و برای آنکه شناسایی بخوبی صورت گیرد باید در بار اول بتتریب به نام ونام خانوادگی مقام اجتماعی و نام کامل سازمان اشاره شود ودر پاراگرافهای بعدی باتوجه به متن خبر از مشخصات بعدی استفاده کرد.

9-  درخبر باید از کاربرد عنوانهای تحصیلی ( دکتر ، مهندس ) عنوانهای آداب منشانه ( آقا ، خانم ،‌تیمسار ،‌جناب ) خودداری شود.

10-برای تهیه ونگارش یک خبر خوب وکامل تکیه برحافظه کافی نیست بلکه از آغاز تاپایان تهیه گزارش باید یادداشت برداری شود و پس از دوباره خوانی ،‌تکمیل واصلاح متن ، خبر بصورت دقیق تنظیم گردد.

11-برای تهیه خبرهای کامل ، جامع و تازه باید همواره بامردم درتماس بود و نیازهای جامعه را شناخت

12-همواره پس از تنظیم خبر باید دوباره خوانی خبر صورت گیرد تاهرگونه ابخام احتمالی رفع شده و ازجامع و کامل بودن و صحیح بودن خبر اطمینان حاصل شود.

13- نویسنده خبر باید به دستور زبان و آیین نگارش فارسی مسلط و به فرهنگ غنی ایرانی و اسلامی جامعه آشنایی کامل داشته باشد.

14-برای موفقیت  درعرصه خبر نویسی نویسنده خبر باید آگاهی های سیاسی ، فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی و دینی خود را افزایش دهد.

15- توجه به تازگی واهمیت سرعت درتهیه خبر و از ضروریات حرفه خبرنگاری است ولی بهانه سرعت درکار توجیه مناسبی برای بی دقتی درنگارش خبر نیست

16- مشاهده غلط املایی و انشایی درخبرنویسی به هیچ وجه پذیرفتنی نیست.

17- نامهای خارجی ، نامهای خاصر ، عبارات علمی ونقل قول از دیگران رادرمتن خبر بایداخل گیومه نوشت

18- درنگارش نامهای خاص وعام بویژه اسامی خارجی دقت درنگارش شرط لازم ویکسان نویسی نامها شرط کافی است.

19-خبرهای جالب ازرویدادهایی که به نظر دیگران عادی وکم ارزش  می آیند به وجود می آید

20- هرچه اهمیت موضوع خبر بیشتر وهرانداه علاقه متقاضیان برای آ"اهی ازخبر بیشتر باشد باید خبر را مشروح تر نوشت.

21- خبر نادرست به جای پاسخ گویی به نیاز متقاضیان چند پرسش جدید را مطرح کرده وآنها را نیز بی پاسخ    می گذارد

22-رفتار شایسته و منطقی وآراستگی ظاهری هنگام تهیه خبر تاثیر بسیاری بر روی منبع خبر دارد.

23-فرد حقیقی و یا حقوقی که خبر از او سرچشمه می گیرد را منبع خبر می گویند.

24- تاحد امکان درخبر باید به نقل قول مستقیم پرداخت و باید تلاش کرد تاانتقال مفهوم پیام و مطلب برمنبع خبر استوار شود.

25- سابقه خبر یعنی توضیخ دادن درخصوص گذشته و پیشینه خبر که معمولا در پاراگراف آ×ر و پس از ارایه مطالب جدید می آِد ذکر این سابقه کمک شایانی دردرک بهتر خبر برای مخاطب خواهد داشت و برای اتصال سابقه به منتن خبر از واژه های کلیشه ای نظیر گفتنی است ، شایان ذکر است استفاده می شود.

26-درنگارش خبر باید مقیاس های متری ، میزان و بهای کالاها ،‌درجه ها و درصدها ،آمارها ،‌رتبه ها ، ساعت و تاریخ ، روزها و صفحه کتابها ومانند آن را باید با عدد نوشت .

27- شماره یک وکسر کمتر از یک را باید با حروف نوشت ( شماره های 2 تا 10 را می توان هم با حرف وهمب اعدد نوشت )

28- رعایت نشانه گذاری فارسی درتنظیم ونگارش خبر الزامی است

ب) قواعد تیتر نویسی :

29- تیتر جوهره و روح خبر وماندگارترین قسمت خبر درذهن مخاطب است و باید خلاصه مهمترین مطالب خبر  باشد تیتر نویسی یکی از فنی ترین ، حرفه ای ترین و درعین حال شیرین ترین کارهای تهیه خبر است تیتر اگر اصولی و با علم به ویژگیهای مخاطب و متناسب با موضوع انتخاب شود می تواند بسیاری از مخاطبین بی تفاوت نشریات را نیز جذب کند.

30- تیتر جمله ای است که درخلاصه ترین شکل ممکن قصد دارد پیامی مرتبط با متن خبر را به مخاطب منتقل کند.

31- ازتکرار کلمات درتیتر باید خودداری شود همچنین درتیتر ازکاربرد واژه های اضافی و توضیحی باید خودداری کرد.

32- تیتر باید به گونه ای باشد که درآن به اندازه نیاز و فقط به مهمترین عناصر شش گانه خبری اشاره شود.

33- درنگارش تیتر باید از واژه های آشنا و رسا استفاده کرد.

34-تیتر بایدحتی الامکان با فعل به پایان رسیده ودارای مفهوم باشد.

35- درتیتر نیاز به نقطه گذاری درپایان جمله نیست ولی به کاربردن علایم سجاوندی درداخل تیتر اشکالی ندارد.

36- تیتر باید کوتاه ، جامع و مانع ، مختصر و مفید ، منطبق و همانگ با خبر ، جاذب و جالب ، روشن و دقیق ، روان و سلیس و بدون ابهام باشد.

37-تیتر نباید مبهم و شعاری باشد همچنین ازنگارش تیتر سوالی و منفی باید باید پرهیز کرد.

38- درتیتر باید باکمترین واژه ها بیشترین معنی ، مفهوم و پیام را بیان کرد.

39- تیتر باید به گونه ای باشد  که نوع ، موضوع و ارزشهای خبری را بیان کند.

40- تیتر حتی المقدر نباید با قیدهای زمان ومکان شروع شود.

41- تیتر راب اید پس از تنظیم خبر نوشت

قواعد لید نویسی :

42- لید خلاصه مهمترین بخش خبر است جالب ترین و پرهیجان ترین موضوع تازه ترین  رخداد و محکم ترین بخش خبر راباید باکلمات جذاب ، بدیع ، جاندار ، قاطع و هیجان انگیز درلید خبر نوشت

43- درتهیه وتنظیم خبر ،مهمترین کار نوشت مقدمه یا لید بصورت خلاصه و فشرده است درواقع لید چیزی نیست جزهمان چند جمله اول خبر که هدایت گر مخاطب به درون خبر است.

44- لید باید کوتاه ، درست و رسا باشد هرچه لید کوته تر باشد جذاب تر است لید خوب حداکثر بین 10-15 کلمه است.

45- از ذکر ماطلب مبهم وکلی و کم اهمیت و جزیی در لید باید خودداری شود.

46- نام ونام خانوادگی افراد رادرصورتی درلید ذکر می کنیم که مخاطب بتواند مسئولیت و نقش او را در ذهن مجسم کند درغیر این صورت برای معرفی افراد در لید باید از مسئولیت و سمت و دیگر خصوصیات مربوط استفاده کرد.

47- درلید باید سعی شود به عناصر شش گانه خبری پاسخ داده شود.

48- در لید نباید شک وتردید درموضوع خبر رسوخ نماید وهمچنین ازمجهول نویسی درلید باید پرهیز کرد.

49- جز درموارد استثنایی نباید لید را بازمان ومکان شروع کرد.

50- نتیجه واقعه یا رویداد تاحد ممکن باید در لید آورده شود.
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: شعله رزمجو ، گوینده خبر 22:30 ، رزمجو ، اخبار 22:30 ، گفتگو ویژه خبری ، مریم صادق زاده ، هانیه توسلی ،
آخرین ویرایش: دوشنبه 12 خرداد 1393 02:01 ب.ظ