تبلیغات
هواداران بانو شعله رزمجو - کلمه های ممنوعه برای گویندگان ، سخنرانان و مجریان

کلمه های ممنوعه برای گویندگان ، سخنرانان و مجریان

سه شنبه 11 شهریور 1393 04:44 ب.ظ

نویسنده : مدیر
ارسال شده در: متفرقه ،

13 نكته در مورد  مجریان و سخنوران حرفه ای که چه نگویند؟

1- ازجملات منفی استفاده نكنید .

جملات را مثبت كنید. از به كار بردن كلمات و الفاظی مثل خون – مرگ – قتل – غارت – غم – اندوه كه موج منفی ساطع می كند خود داری نمایید.

2- از سخنان عوام پسندانه استفاده نكنید

در همایشهای علمی ،ادبی ،فرهنگی وهنری از بیان مسائل روزمره اقتصادی مثل قیمت گوشت ومرغ جدا بپرهیزید چون شما نه كارشناس مسائل اقتصادی هستید واین بیان برداشت های متفاوتی در تصور مخاطبان به وجود می آورد و وجه تشابهی با همایش ندارد.

3- صفت كلمات فارسی را به صورت مونث به كار نبرید.

درزبان فارسی مذكر ومونث نداریم واین مخصوص زبان های عربی، آلمانی، انگلیسی و....است .

ما درفارسی" مرحومه مغفوره" نداریم – "فقیده سعیده" نداریم – "وزارت عالیه" نداریم

– "بانوی مكرمه "اشتباه است .

4

- از به كاربردن الفاظ و تركیبات سخنرانی منبری اجتناب كنید.

نگویید" فی الواقع"

بگویید " درواقع" یا " درحقیقت"

نگویید" با النسبه"

بگویید "به نسبت"

نگویید "علی ای حال"

بگویید " به هر صورت "– " به هرجهت"

نگویید" لذا"

بگویید "بنابراین"

نگویید" وقس علیهذا "

بگویید "به همین ترتیب"

5- از به كاربردن كلمات انگلیسی والفاظ بیگانه كه جایگزین آن موجود است واسم خاص نیست برحذرباشید.

نگویید "پانل تخصصی"

بگویید " نشست تخصصی"

نگویید" تایم ما رو به پایان است و باز نگویید" زمان رو به پایان است"

بگویید "دراین لحظه های پایانی / دقیقه های آخر ...

این روزها استفاده شكسته بسته زبان های بیگانه یك ضد ارزش تلقی می گردد. ولی، به شیوایی صحبت كردن با زبان مادری شایسته ی تجلیل است .

6 از لغات وتركیبات غلط مصطلح استفاده نكنید.

از كلمات فارسی با قواعد فارسی استفاده نمایید. بعضی از لغات وتركیبات غلط مصطلح است . شما به عنوان یك مجری حرفه ای ، دامنه ی لغات خود را برای یك بارتنظیم نمایید تا كسی به شما تذكرادبیاتی ندهد.

مثلا گفتن جمله ی :" به رسم ادب ونزاكت تشویق بفرمایید."

نزاكت در ادب فارسی وجود ندارد برای اینكه از تركیب عربی استفاده شده است درحالی كه ریشه ی عربی ندارد. عدالت وصداقت از عدل وصدق می آید.

ولی یكی به ما بگوید ریشه ی نزاكت چیست ؟

7- كلمات را با علامت غیر فارسی " جمع نبندید ، علامت جمع فارسی " آن " و" ها " است .

مخاطبین – مسئولین – اساتید اشتباه است بگویید" مخاطبان – مسئولا ن – استادان "

جمع الجمع اشتباه است.

احوال جمع حال است و احوالات اشتباه است.

امور جمع امر است و امورات اشتباه است.

شرایط جمع شرط است و شرایط ها اشتباه است.(شروط جمع مكسر است و اشكال ندارد

اوقات جمع وقت است و اوقاتها اشتباه است.

(وقت بخیر كه زیاد هم مصطلح شده است كاملاً در ادبیات فارسی اشتباه است)

8- ازبه كاربردن كلمه ی حضار وگرام و یا تركیب آنها به شدت برحذرباشید .

حضار جمع مكسرعربی است وباید بگویید حاضران و كلمه ی گرام كاملا اشتباه است وگرامی درست است .

تركیبات صحیح بسازید:

نگویید "ماه فروزان " این تركیب اشتباه است بگویید" ماه تابان ".

برای تقدیراز دیگران منصب وشغل آنها را با تركیبات زیبا همراه نمایید .

مثلاً برای تقدیراز یك منجم در همایش نجوم از اصطلاحات نجومی مثل این استفاده نمایید.

ستاره درخشان و ماه تابان آسمان علم نجوم ایران جناب .........................

9- دایم نگویید " وقت ما تنگ است "

در مواقعی كه اززمان عقب هستید مرتب درهر حضور نگویید " وقت ما تنگ است " این خود زمان براست وشما نفعی ازگفتن این كلام نخواهید برد جز اتلاف وقت . شما مجازید تنها جملات خود را مجمل و مختصرنمایید.

10- ازتكرارمكررات و توضیح واضحات بپرهیزید .

مرتب نگویید " درخدمت شما هستیم " .اصطلاحی كه این روزها زیاد از مجریان غیر حرفه ای شنیده می شود.

اگر چیزی را نباید می گفتید و گفتید ، دیگر توضیح زیادی ندهید و كار را از آن كه هست بد تر نكنید.

همین طور اشكالات و كوتاهی دیگران را به بهانه پوزش خواستن ، برجسته نكنید. به طور مثال برای دیر شروع شدن برنامه ، یك پوزش رسمی توسط مجری كافی است و لازم نیست تا انتهای همایش آن را تكرار كرد.

11- از سخنان القایی منفی بپرهیزید:

مرتب نگویید یا تلقین نكنید كه " می دانم شما خسته شده اید".

نگویید " می دانم بعضی از شما بلیط دارید".

نگویید " اشتباهات ما را ببخشید".

12- دو بار سلام نگویید.

در شروع مراسم رسمی جواب سلام نطلبید. اگر جواب سلام شما را ندادند كه معمولاً چنین است، از آن عبوركنید.

این اشتباه محرز شماست اگرعدم جواب سلام جمع را با كنایه یا عباراتی خودمانی پررنگ نمایید ولو اینكه بعضی ها در دفعه  دوم جواب سلام شما را بدهند.

بیش از یك بار به هیچ مقامی خیرمقدم عرض نكنید (بعضی از افراد كنفرانس ها را با ضیافت شام خصوصی اشتباه می گیرند. )

حتی سخنرانان بعد از شما هم مجاز نیستند بجز ذكر سلام ، عرض خیر مقدم بگویند (دبیر همایش مستثنی است).

این مهم در مراسم رسمی به عهده مجری است.

13- هرگزنگویید شما تقصیری ندارید و یا مشكلات تیم اجرایی را برجسته نكنید .

شما دعوت شده اید تا عیب ونقص همایش را بگیرید نه این كه مشكلات بوجود آمده را برجسته كنید وتكراركنید.

مثلا اگر اسمی اشتباه چاپ شده است نگویید به من لیست اشتباه داده شده است . فقط مودبانه عذر خواهی نمایید و اسم درست را تكرار كنید. 
دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: شعله رزمجو ، گوینده خبر 22:30 ، رزمجو ، اخبار 22:30 ، گفتگو ویژه خبری ، مریم صادق زاده ، زهرا رکوعی ،
آخرین ویرایش: سه شنبه 11 شهریور 1393 07:15 ب.ظ